"Tôi muốn nói rằng chúng tôi đánh giá cao công việc khó khăn của bạn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Tôi muốn nói rằng chúng tôi đánh giá cao công việc khó khăn của bạn." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi muốn nói rằng chúng tôi đánh giá cao công việc khó khăn của bạn." câu này tiếng anh dịch: I would like to say how much we appreciate your hard work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login