"Ấn tượng đầu tiên thường có thể chứng minh ảo tưởng." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Ấn tượng đầu tiên thường có thể chứng minh ảo tưởng." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ấn tượng đầu tiên thường có thể chứng minh ảo tưởng." câu này dịch sang tiếng anh là: First impressions can often prove illusory.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login