"Bằng chứng được đưa ra bởi các tội phạm bị kết án phải luôn luôn được xử lý với sự thận trọng tối đa." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Bằng chứng được đưa ra bởi các tội phạm bị kết án phải luôn luôn được xử lý với sự thận trọng tối đa." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bằng chứng được đưa ra bởi các tội phạm bị kết án phải luôn luôn được xử lý với sự thận trọng tối đa." câu này dịch sang tiếng anh:Evidence given by convicted criminals should always be treated with the utmost caution .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login