"Cơ quan chức năng có kế hoạch niêm phong biên giới." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Cơ quan chức năng có kế hoạch niêm phong biên giới." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cơ quan chức năng có kế hoạch niêm phong biên giới." tiếng anh là: Authorities plan to seal the border.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login