"Tôi nghĩ rằng bạn tốt hơn nên nói với tôi chính xác những gì đang xảy ra xung quanh đây." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Tôi nghĩ rằng bạn tốt hơn nên nói với tôi chính xác những gì đang xảy ra xung quanh đây." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi nghĩ rằng bạn tốt hơn nên nói với tôi chính xác những gì đang xảy ra xung quanh đây." dịch sang tiếng anh là: I think you'd better tell me exactly what's been going on around here.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login