"Vấn đề nghiện ma túy trong thể thao đã khiến cái đầu xấu xí của nó trở lại." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Vấn đề nghiện ma túy trong thể thao đã khiến cái đầu xấu xí của nó trở lại." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vấn đề nghiện ma túy trong thể thao đã khiến cái đầu xấu xí của nó trở lại." tiếng anh câu này là:The problem of drug-taking in sport has reared its ugly head again.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login