"Những gì bạn nói là sự thật. Tuy nhiên, đó là một chút không tử tế." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Những gì bạn nói là sự thật. Tuy nhiên, đó là một chút không tử tế." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những gì bạn nói là sự thật. Tuy nhiên, đó là một chút không tử tế." câu này tiếng anh là: What you said was true. It was, nevertheless, a little unkind.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login