"Chứng chỉ đủ điều kiện để bạn làm việc như một trợ lý nha khoa." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Chứng chỉ đủ điều kiện để bạn làm việc như một trợ lý nha khoa." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chứng chỉ đủ điều kiện để bạn làm việc như một trợ lý nha khoa." dịch sang tiếng anh: The certificate qualifies you to work as a dental assistant.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login