"Bạn quá khiêm tốn! Bạn đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Bạn quá khiêm tốn! Bạn đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn quá khiêm tốn! Bạn đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều." dịch sang tiếng anh là: You're too modest! You've been a huge help to us.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login