"Các phòng của anh gọn gàng nhưng được trang bị thưa thớt, với một chiếc ghế bành cũ, ghế đậu và tủ sách." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Các phòng của anh gọn gàng nhưng được trang bị thưa thớt, với một chiếc ghế bành cũ, ghế đậu và tủ sách." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các phòng của anh gọn gàng nhưng được trang bị thưa thớt, với một chiếc ghế bành cũ, ghế đậu và tủ sách." câu này tiếng anh dịch: His rooms were neat but sparsely furnished, with an old couch, a beanbag chair, and a bookcase.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login