"Chúng tôi đột nhập vào rừng rậm." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Chúng tôi đột nhập vào rừng rậm." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đột nhập vào rừng rậm." tiếng anh câu này dịch: We hacked our way through the thick jungle.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login