"Họ đã thành công trong việc phóng tên lửa vệ tinh lên quỹ đạo." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Họ đã thành công trong việc phóng tên lửa vệ tinh lên quỹ đạo." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã thành công trong việc phóng tên lửa vệ tinh lên quỹ đạo." dịch câu này sang tiếng anh: They succeeded in rocketing a satellite into orbit.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login