"Chúng tôi không chắc chắn về tuyến đường nào chúng ta nên đi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Chúng tôi không chắc chắn về tuyến đường nào chúng ta nên đi." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi không chắc chắn về tuyến đường nào chúng ta nên đi." câu này tiếng anh dịch: We weren't sure about which route we should take.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login