"Bạn có thể giúp tôi một tay với điều này?" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Bạn có thể giúp tôi một tay với điều này?" dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có thể giúp tôi một tay với điều này?" câu này dịch sang tiếng anh:Can you lend me a hand with this?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login