"Một tìm kiếm tìm thấy 46 trang web." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Một tìm kiếm tìm thấy 46 trang web." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một tìm kiếm tìm thấy 46 trang web." tiếng anh là: A search found 46 websites.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login