"Yêu sách của ông sau đó đã được các học giả đồng nghiệp vạch trần." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Yêu sách của ông sau đó đã được các học giả đồng nghiệp vạch trần." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Yêu sách của ông sau đó đã được các học giả đồng nghiệp vạch trần." dịch sang tiếng anh: His claims were later debunked by fellow academics.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login