"Cô ấy không kiếm được nhiều tiền." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Cô ấy không kiếm được nhiều tiền." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy không kiếm được nhiều tiền." câu này tiếng anh dịch: She doesn't earn very much money .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login