"Cô đã trải qua một hoạt động nhỏ trên khuỷu tay vào mùa hè." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Cô đã trải qua một hoạt động nhỏ trên khuỷu tay vào mùa hè." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã trải qua một hoạt động nhỏ trên khuỷu tay vào mùa hè." câu này dịch sang tiếng anh:She underwent a minor operation on her elbow in the summer.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login