"Các cực đối diện của nam châm thu hút lẫn nhau." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Các cực đối diện của nam châm thu hút lẫn nhau." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các cực đối diện của nam châm thu hút lẫn nhau." câu này dịch sang tiếng anh là: The opposite poles of magnets attract each other.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login