"Năm mười sáu tuổi, tôi cam chịu với thực tế rằng tôi sẽ không bao giờ là một vũ công." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Năm mười sáu tuổi, tôi cam chịu với thực tế rằng tôi sẽ không bao giờ là một vũ công." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Năm mười sáu tuổi, tôi cam chịu với thực tế rằng tôi sẽ không bao giờ là một vũ công." dịch sang tiếng anh: At sixteen, I resigned myself to the fact that I'd never be a dancer.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login