"Bước đi đầu tiên trên mặt trăng là một thành tựu." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Bước đi đầu tiên trên mặt trăng là một thành tựu." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bước đi đầu tiên trên mặt trăng là một thành tựu." dịch sang tiếng anh là: The first walk on the moon was quite an accomplishment.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login