"Cô ấy có vẻ không thân thiện lúc đầu, nhưng cô ấy thực sự rất tốt." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Cô ấy có vẻ không thân thiện lúc đầu, nhưng cô ấy thực sự rất tốt." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy có vẻ không thân thiện lúc đầu, nhưng cô ấy thực sự rất tốt." dịch câu này sang tiếng anh: She seems unfriendly at first, but she's really very nice.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login