"Bạn đã tiếp cận người quản lý về việc nghỉ một ngày vào tuần tới?" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Bạn đã tiếp cận người quản lý về việc nghỉ một ngày vào tuần tới?" câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn đã tiếp cận người quản lý về việc nghỉ một ngày vào tuần tới?" dịch câu này sang tiếng anh là: Have you approached the manager about taking a day off next week?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login