"Thực phẩm là tươi, lành mạnh và giàu trí tưởng tượng." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Thực phẩm là tươi, lành mạnh và giàu trí tưởng tượng." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thực phẩm là tươi, lành mạnh và giàu trí tưởng tượng." dịch sang tiếng anh là: The food is fresh, wholesome and imaginative.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login