"Cú sốc của vụ nổ đã được cảm nhận trong suốt một bán kính bốn mươi dặm." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Cú sốc của vụ nổ đã được cảm nhận trong suốt một bán kính bốn mươi dặm." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cú sốc của vụ nổ đã được cảm nhận trong suốt một bán kính bốn mươi dặm." tiếng anh câu này dịch: The shock of the explosion was felt over a radius of forty miles.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login