"Tòa nhà rùng mình bất ngờ." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Tòa nhà rùng mình bất ngờ." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tòa nhà rùng mình bất ngờ." câu này dịch sang tiếng anh là: The building gave a sudden shudder .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login