"Chúng tôi nhấn mạnh vào trang phục chính thức cho bữa tối." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Chúng tôi nhấn mạnh vào trang phục chính thức cho bữa tối." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi nhấn mạnh vào trang phục chính thức cho bữa tối." câu này tiếng anh dịch: We insist on formal dress for dinner.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login