"Đề nghị này sẽ không được hoan nghênh ở vị trí thứ 10." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Đề nghị này sẽ không được hoan nghênh ở vị trí thứ 10." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đề nghị này sẽ không được hoan nghênh ở vị trí thứ 10." câu này dịch sang tiếng anh là: This suggestion won't be welcomed at No. 10.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login