"Anh đưa ra một câu trả lời mơ hồ, mơ hồ cho câu hỏi của tôi." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Anh đưa ra một câu trả lời mơ hồ, mơ hồ cho câu hỏi của tôi." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh đưa ra một câu trả lời mơ hồ, mơ hồ cho câu hỏi của tôi." câu này dịch sang tiếng anh:He gave a cagey, vague answer to my question.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login