"Ông là một cổ đông lớn trong một công ty dầu khí." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Ông là một cổ đông lớn trong một công ty dầu khí." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông là một cổ đông lớn trong một công ty dầu khí." câu này dịch sang tiếng anh là: He is a major stockholder in an oil company.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login