"Chủ nhà đã thông báo cho họ rời khỏi cơ sở trong vòng bảy ngày." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Chủ nhà đã thông báo cho họ rời khỏi cơ sở trong vòng bảy ngày." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chủ nhà đã thông báo cho họ rời khỏi cơ sở trong vòng bảy ngày." tiếng anh dịch: The landlord gave them notice to quit the premises within seven days.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login