"Ellen cho tôi một cái nhìn thương hại." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Ellen cho tôi một cái nhìn thương hại." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ellen cho tôi một cái nhìn thương hại." câu này tiếng anh là: Ellen gave me a pitying look.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login