"Tôi cho thuê lại căn hộ của mình cho em gái, đóng gói xe tải và đi về phía tây." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Tôi cho thuê lại căn hộ của mình cho em gái, đóng gói xe tải và đi về phía tây." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi cho thuê lại căn hộ của mình cho em gái, đóng gói xe tải và đi về phía tây." câu này dịch sang tiếng anh là: I sublet my apartment to my sister, packed my van, and headed west.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login