"Đó là âm nhạc cách mạng; nó khởi hành từ hình thức và cấu trúc cũ." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Đó là âm nhạc cách mạng; nó khởi hành từ hình thức và cấu trúc cũ." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là âm nhạc cách mạng; nó khởi hành từ hình thức và cấu trúc cũ." tiếng anh dịch: It's revolutionary music; it departs from the old form and structures.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.