"Lối vào chỉ được phép khi sản xuất vé." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Lối vào chỉ được phép khi sản xuất vé." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lối vào chỉ được phép khi sản xuất vé." dịch sang tiếng anh: Entrance is only permitted on production of a ticket.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login