"Bạn nhầm ý nghĩa của tôi hoàn toàn." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Bạn nhầm ý nghĩa của tôi hoàn toàn." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn nhầm ý nghĩa của tôi hoàn toàn." dịch sang tiếng anh là: You mistook my meaning entirely.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.