"Tôi cảm thấy tôi nợ bạn một lời xin lỗi." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Tôi cảm thấy tôi nợ bạn một lời xin lỗi." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi cảm thấy tôi nợ bạn một lời xin lỗi." dịch câu này sang tiếng anh: I feel I owe you an apology .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login