"Điều hướng là khó khăn trên dòng sông này vì những tảng đá ẩn." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Điều hướng là khó khăn trên dòng sông này vì những tảng đá ẩn." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Điều hướng là khó khăn trên dòng sông này vì những tảng đá ẩn." câu này dịch sang tiếng anh là: Navigation is difficult on this river because of the hidden rocks.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login