"Ông đã giảng về một văn bản từ Phúc âm St.John" tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Ông đã giảng về một văn bản từ Phúc âm St.John" tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã giảng về một văn bản từ Phúc âm St.John" tiếng anh là: He preached on a text from St.John's gospel
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login