"Bạn sẽ vui lòng đặt cuốn sách đó trở lại?" tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Bạn sẽ vui lòng đặt cuốn sách đó trở lại?" tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn sẽ vui lòng đặt cuốn sách đó trở lại?" tiếng anh dịch: Will you kindly put that book back?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login