"Nó sẽ là tốt đẹp để có được nghỉ ngơi." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Nó sẽ là tốt đẹp để có được nghỉ ngơi." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó sẽ là tốt đẹp để có được nghỉ ngơi." dịch sang tiếng anh: It would be nice to have a break.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login