"Chúng tôi đã phải tồn tại trên bánh mì và nước." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Chúng tôi đã phải tồn tại trên bánh mì và nước." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã phải tồn tại trên bánh mì và nước." tiếng anh câu này dịch: We had to subsist on bread and water.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login