"Một tên lửa Saturn đã ném Apollo trên cao." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Một tên lửa Saturn đã ném Apollo trên cao." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một tên lửa Saturn đã ném Apollo trên cao." dịch câu này sang tiếng anh: A Saturn rocket hurled Apollo aloft.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login