"Bán nhà là một trọng lượng ra khỏi tâm trí của tôi." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Bán nhà là một trọng lượng ra khỏi tâm trí của tôi." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bán nhà là một trọng lượng ra khỏi tâm trí của tôi." dịch câu này sang tiếng anh là: Selling the house is a weight off my mind.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login