"Bạn nghèo, bạn đã có một thời gian khó khăn của nó, phải không?" tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Bạn nghèo, bạn đã có một thời gian khó khăn của nó, phải không?" tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn nghèo, bạn đã có một thời gian khó khăn của nó, phải không?" câu này tiếng anh là: You poor thing, you've had a hard time of it, haven't you?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login