"Phân tán rủi ro bằng cách đa dạng hóa thành trái phiếu đô la." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Phân tán rủi ro bằng cách đa dạng hóa thành trái phiếu đô la." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Phân tán rủi ro bằng cách đa dạng hóa thành trái phiếu đô la." tiếng anh là: Spread the risk by diversifying into dollar bonds.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login