"Anh ấy đang làm nhiệm vụ và mặc đồng phục." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Anh ấy đang làm nhiệm vụ và mặc đồng phục." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy đang làm nhiệm vụ và mặc đồng phục." tiếng anh câu này dịch: He was on duty and in uniform.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login