"Đi ra khỏi cửa sổ, anh thấy đám đông đang la hét hét lên với thị trưởng." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Đi ra khỏi cửa sổ, anh thấy đám đông đang la hét hét lên với thị trưởng." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đi ra khỏi cửa sổ, anh thấy đám đông đang la hét hét lên với thị trưởng." tiếng anh dịch: Hanging out of the window he saw the clamant crowd shouting at the mayor.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login