"IMF đã đưa ra con dấu phê duyệt cho chiến lược kinh tế của chính phủ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "IMF đã đưa ra con dấu phê duyệt cho chiến lược kinh tế của chính phủ." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"IMF đã đưa ra con dấu phê duyệt cho chiến lược kinh tế của chính phủ." tiếng anh là: The IMF has given its seal of approval to the government's economic strategy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login