"Bộ phim đã được trình chiếu toàn bộ lần đầu tiên." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Bộ phim đã được trình chiếu toàn bộ lần đầu tiên." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bộ phim đã được trình chiếu toàn bộ lần đầu tiên." câu này tiếng anh dịch: The film has been shown in its entirety for the first time.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login